Giấy Duplex / Duplex Paper.

Là giấy bìa định lượng cao
Độ phẳng tuyệt vời
Độ trắng & độ sáng đạt tiêu chuẩn
Độ cứng tốt

Có các định lượng từ 250 GSM đến 500 GSM.

Sự Thành Công Của Khách Hàng Là Niềm Tự Hào Của Chúng Tôi !