Medium Paper / Giấy Sóng Thùng Carton.

Giấy tái chế được tuyển chọn kỹ lưỡng, qua quá trình làm sạch và gia keo cho ra những sản phẩm chất lượng nhất.
Chúng tôi có các định lượng từ 105 GSM đến 185 GSM

Sự Thành Công Của Khách Hàng Là Niềm Tự Hào Của Chúng Tôi !